Camiul Ehadis Tercümesi (3 Cilt Takım)

Stok kodu: MERCAN-33 Kategoriler: Etiketler:

340.00

1000 adet stokta

Açıklama

Yazar: Ziyaddin Hamurcu

Bir günün ardından herhangi bir konuda Peygamber’in s.a.v hadislerini

okumak ve anlamak istediğimde birçok kaynağa gidip bakmam gerekirdi. Baktığım kaynaklarda ise birçok sorunla karşılaşırdım. Kaynakta yer alan hadislerin sıhhat durumu sahabe tabiin tebei tabiin ve âlimlerin sözlerinin hadis gibi yer alması kaynağı tercüme eden yazarın kendi mezhebi görüşü yönündeki dip notları ve durumlar kaynağı değerlendirmemde sorunlara neden oluyordu. Bu nedenle öncelikle kendim için kaynakları düzenlemeye başladım. Bunu yaptıktan sonra diğer insanların bundan yararlanması için kitap haline getirmeye karar verdim. Bu çalışmada muteber hadis kaynaklarını tarayarak Peygamber’e s.a.v ref olan hadisleri aldım. Hadisleri alırken Zehebi Heysemi gibi değerli kadim âlimlerin o hadis konusundaki görüşlerini esas aldım. Bir hadisin ravi zincirinde yâ da metninde hadisin sıhhatine mani bir durum varsa ve bu mani olan durum açıklanmışsa o hadisi almadım. Zayıf hadisin şahidi varsa hadiste yer alan ravi münker hadis rivayet etmemişse metinde münkerat yoksa hasen hadis olarak aldım. Yararlandığım kaynaklarda sahabe sözü olarak geçen hadisin; başka bir kaynakta Peygamber’e s.a.v ref olan senedi varsa; bu durumu belirterek hadisi aldım. Bazı hadisleri ve durumları açıkladığından sahabe sözlerine de yer verdim. Hadisi alırken tüm senedi belirtmedim. Sadece rivayet eden sahabeyi belirterek hadisi aldım. Hadisi daha teferruattı ile araştırmak isteyen kişiler için hadisin sonunda hadisin geçtiği kaynağı ve hadisin rakam olarak yerini belirttim. Hadisleri aşağıda belirtiğim kaynaklardan aldım. Bu kaynakları internette bulunan herkese açık kaynaklardan aldım. Burada internette bu hizmeti maddi bir beklenti olmadan sunanlara teşekkür ederim. Sonuçta 29 hadis kitabında yer alan Peygamber s.a.v ref olan hadisleri bir araya getirdim. Kitapta hadis hangi kitaptan alınmışsa; hadisin sonuna kaynak adı kısaltılarak ekledim. 

RUDANİ 15 MÜSTEDREK 56 gibi. Rudani 15 ile Cemul Fevaid isimli eserin 15 numaralı hadisini belirtmek istedim. 

Temel aldığım eserler ve bu eserlerde geçen hadislerin alındığı kaynaklar aşağıdaki gibidir. 

RUDANİ: CEMUL FEVAİD MİN CAMİUL USUL VE MECMAİ ZEVAİD 

Müellif: MUHAMMED İBN SÜLEYMAN MAĞRİBİ RUDANİ

1- Sahihi Buhari 

2- Sahihi Müslim 

3- Süneni Tirmizi 

4- Süneni Ebu Davud 

5- Süneni Nesai 

6- Malik Muvatta 

7- Müsned Ahmed ibn Hanbel 

8- Süneni Darimi 

9- Süneni İbn Mace 

10- Müsned Ebu Yala Mevsili 

11- Müsned Bezzar 

12- Mücemul Sağir Taberani 

13- Mucemul EvsatTaberani 

14- Mucemul Kebir Taberani 

MÜSTEDREK: MÜSTEDREK ALA SAHİHAYN 

Müellif: HAKİM NİSABURİ Buhari ve Müslim sahihlerinde yer almayan bu iki sahihte geçmeyen tüm diğer hadislerin toplanmış olduğu geniş bir çalışmadır. Hadislerin sıhhati konusunda bu eserin Zehebi tarafından gözden geçirilmiş hali esas alındı. 

MEVARİD: MEVARİDU ZAMAN Fİ ZEVAİD SAHİHİ İBN HİBBAN Müellif NUREDDİN HEYSEMİ İbn Hibban’ın sahihi üzerine Heysemi tarafından yapılmış olan bir çalışmadır. Buhari ve Müslim sahihlerinde yer almayan İbn Hibban’ın sahihinde olan hadisleri içermektedir. 

METALİB: METALİBU ALİYE 

Müellif: İBN HACER ASKALANİ 

1- Müsned Ebu Davud Tayalisi 

2- Müsned Haris ibn Ebu Usame 

3- Müsned Humeydi 

4- Müsned İbn Ebu Ömer Adeni 

5- Müsned Müsedded ibn Müserhed 

6- Müsned Ahmed ibn Meni 

7- Müsned Abd ibn Humeyd 

8- Müsned Ebu Bekir ibn Ebu şeybe 

9- Müsned Ebu Yala Mevsili 

10- Müsned İshak ibn Rahaveyh

İBN HUZEYME: SAHİHİ İBN HUZEYME 

MİŞKAT: MİŞKATU MESABİH 

Müellif: HATİBTEBRİZİ

1- Sahihi Buhari 

2- Sahihi Müslim 

3- Süneni Tirmizi 

4- Süneni Ebu Davud 

5- Süneni Nesai 

6- Malik Muvatta 

7- Müsned Ahmed ibn Hanbel 

8- Süneni Darimi 

9- Süneni İbn Mace 

10- Süneni Darekutni 

11- Beyhaki Şuabul İman 

12- Müsned Şafii

Ziyaddin Hamurcu

ISBN: 9786056680502

Basım Yılı:2017

Baskı:1

Sayfa Sayısı:2589

Kağıt Türü:Kitap Kağıdı

Ebat:13,5 x 21

Dil:Arapça, Türkçe

Cilt Durumu:Ciltli

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.