Buhara Yayınları

Göster:
Sırala:

Âdâbu'l-Mürîd / F-Sohbet’l-Murâd

Osman Şems Efendi Hazırlayan: Prof. Dr. Selami Şimşek Osman Şems Efendi’ye göre tasavvuf yoluna giri..

13,50TL 8,00TL

Adanmış Hayat

Yazar: Orhan KiverlioğluBu kitapta; rahmetli Orhan Kiverlioğlu’nun, komünizmle mücadelesini, siyasi ..

27,50TL 16,50TL

Âsâr-ı Aşk / Dede Ömer Rûşenî

Derleyen: Edirneli Şeyh Şuayb Şerefeddin GülşenîBu çalışma Âsâr-ı Aşk’ın mezkür baskısı esas alınara..

16,00TL 9,50TL

Ashâb-ı Bedir / Bedir Ashâbı’nın Fazileti

Hazırlayan: Gülser KeçeciHalil el-Giridî tarafından H.1162 Senesi Ramazan ayının 18’ine tekabül ..

20,00TL 12,00TL

Bağıran Bir Sevda

Hazırlayan: Prof. Dr. Selami ŞimşekHer günİki kaşının arasındanGeçen yüreğimYağmur toprağa koşarBen ..

5,00TL 3,00TL

Bilâl Nûri Münâcâtı

Hazırlayan: Meliha Yıldıran Sarıkaya Kim ki yüz tutup münâcât eyledi dergâhınaHâşa mahrûm komayasın ..

13,50TL 8,00TL

Cevşen-i Kebîr

Hazırlayan: Gülser KeçeciAllah (celle celâlühû)’ın bin ismiyle bilinen Cevşen isimli bu duâyı okuyan..

20,00TL 12,00TL

Dâ'i'r-Reşâd Li-Sebîli'l-İttihâd Ve'l-İnkıyâd / Brlk Ve İtâat Yoluna Davet

Ehl-i sünnet inancının yılmaz savunucusu, Cennetmekân Sultan Abdülhamîd Han’ın yakın dostu, Ebü’l-Hü..

16,00TL 9,50TL

Delâilü'l Hayrât / Salavât-ı Şerifeler (Aslı - Okunuşu - Anlamı)

Derleyen: Ebû Abdullâh Muhammed b. Süleymân el-Cezûlî Hazırlayan: Gülser KeçeciDelâilü’l-Hayrât, Şey..

30,00TL 18,00TL

Edirneli Şeyh Ahmed Müsellem El-Gülşenî / Hayatı, Şahsyet, Eserler ve Dîvân’ı

Hazırlayan: Prof. Dr. Selami ŞİMŞEKBu çalışmada, Edirneli Şeyh Ahmed Müsellem el-Gülşenî’nin hayatı,..

25,00TL 15,00TL

Efendiler Efendisi İçin Mevlid Okumanın Faziletleri

Yazan: Edirne Müftüsü Mehmed Fevzî Efendi Hazırlayan: Prof. Dr. Selami ŞİMŞEK Mevlid’in dinî bakımın..

16,00TL 9,50TL

Esrar-ı Aşk/ The Mystory Of Love

ALİ TOKERArtık adımı sorma her an değişiyorPeşimden gelme ben de kayboldumEsrâr-ı Aşk kitabı yaşadığ..

20,00TL 12,00TL

Evrâd-ı Bahaiyye (Büyük Boy)

Şah-ı Nakşbend Muhammed Bahaûddn BuharîHazırlayan: Gülser KeçeciAllah''ım! Yaşarmayan gözden, ürperm..

15,00TL 9,00TL

Evrâd-ı Bahaiyye (Cep Boy)

Şah-ı Nakşbend Muhammed Bahaûddn BuharîHazırlayan: Gülser KeçeciAllah''ım! Yaşarmayan gözden, ürperm..

13,50TL 8,00TL

Evrâd-ı Bahaiyye Şerhi

Şah-ı Nakşbend Muhammed Bahaûddn BuharHazırlayan: Gülser KeçeciEvrad-I Bahaiyye (Aslı, Okunuşu Ve An..

13,50TL 8,00TL

Evrâd-ı Bayrâmiyye

Hacı Bayrâm-ı Velî Hazretlerinin EvrâdıHazırlayan: Prof. Dr. Selami Şimşek Hacı Bayrâm-ı Velî Hazret..

13,50TL 8,00TL

EVRÂD-I BEKTÂŞİYYE

HÜNKÂR HACI BEKTÂŞ-I VELÎ HAZRETLERİNİN EVRÂDIHazırlayan: Prof. Dr. Selami Şimşek Evrâdı olan tarîka..

20,00TL 12,00TL

Evrâd-ı Celvetiyye

Hazırlayan: Prof. Dr. Selami ŞimşekSeyyid Abdülkâdir Geylânî, Seyyid Ahmed Rifâî, Seyyid Ahmed Bedev..

13,50TL 8,00TL

Evrâd-ı Cerrâhiyye

Pîr Nûreddn Cerrâhî  Hazretlernn EvrâdıHazırlayan: Prof. Dr. Selami ŞimşekNûreddin Cerrâhî Hazr..

13,50TL 8,00TL

Evrâd-ı Desûkiyye

Seyyd İbrâhîm Ed-Desûkî Hazretlernn EvrâdıHazırlayan: Prof. Dr. Selami ŞimşekSeyyid İbrâhîm ed-Desûk..

13,50TL 8,00TL

Evrâd-ı Fethiyye / Seyyd Al Hemedânî

Hazırlayan: Gülser Keçeci Seyyid Ali HemedânîBu evrâd-ı şerîfeye devam edenlerin, Allah'ın inâyeti v..

13,50TL 8,00TL

Evrâd-ı Kâdiriyye

Müstakimzâde Süleymân Sâ'deddîn EfendiHazırlayan: Doç. Dr. Selahattin FettahoğluOkuyucuya sunduğumuz..

13,50TL 8,00TL

Evrâd-ı Kebir-i Hazreti Mevlana

Hazırlayan: Gülser Keçeci Allah’ım! Sen benim Rabbimsin, senden başka ilâh yoktur, sen beni yarattın..

13,50TL 8,00TL

Evrâd-ı Rifaiyye

Ahmed er-Rfâ Hazretler’nn EvrâdıDerleyen: Şeyh Hafız İsmail RüşdüHazırlayan: Gülser KeçeciEy Rabbimi..

13,50TL 8,00TL

Evrâd-ı Sa'diyye

Sa‘düddîn Cebâvî Hazretlernn EvrâdıHazırlayan: Prof. Dr. Selami ŞimşekMürid vird ve zikir için sabah..

13,50TL 8,00TL

Evrâd-ı Şâzeliyye

Ebu'l-Hasan eş-Şazeli Hazretlerinin EvradıHazırlayan: Doç. Dr. Selami ŞimşekKendisine, “Niçin ilahi ..

13,50TL 8,00TL

Evrâd-ı Sezaiyye-i Gülşeniyye (Vird-i Settâr)

Edrnel Hasan Sezaî Hazretlernn EvrâHazırlayan: İhramcızade Hacı İsmail Hakkı AltuntaşEy Allah Teâlâ'..

13,50TL 8,00TL

Evrâd-ı Ticâniyye

Ahmed Ticani Hazretlerinin EvradıHazırlayan: Prof. Dr. Selami ŞimşekEy Allah'ım! Nazargâhın ola..

13,50TL 8,00TL

Hasan Sezâyî-İ Gülşenî Dîvânı

Doç. Dr. Ali Rıza Özuygun18. yüzyılın büyük Türk mutasavvıf şâirlerinden olan Hasan Sezâyî-i Gülşenî..

40,00TL 24,00TL

Hayret Vâdisi

Yazarı: Ali TokerZaman ve mekân içinde yazılan bu satırlar kalemin ucundaki elektron uçuşmaları..

16,00TL 9,50TL

Hazret-i Ali'nin Şiir ve Vecizelerinden Seçmeler / Ahlâk Düstûru

Çeviren: Ahmed RaşidHazırlayan: Prof. Dr. Âdem Ceyhan18. asır Osmanlı âlim, mutasavvıf ve şairlerind..

13,00TL 7,80TL

Hazret-i Ali'nin Yüz Sözü / Gül-i Sad-Berg

Çevrlen: Hocazade Abdülaziz Efendi (Osmanlı Padişahı Sultan I. Ahmed’in isteği üzerine Türkçe’ye çev..

25,00TL 15,00TL

Hızır Aleyhisselam / Karanlıklar Çeşmesi

Yazar: Ali TokerBu kitap Hızır Aleyhisselâm’ın doğumunu, Zülkarneyn Aleyhisselâm ile buluşup onun mâ..

15,00TL 9,00TL

Hızır Aleyhisselâm / Niyâzî-i Mısrî

Derleyen: Ali TokerAllah-u Teâlâ’nın seçtiği gayb erleri ve Hızır (a.s.)’ın her devirde seçtiği ..

30,00TL 18,00TL

Huda'nın Ulu Dergâhı Gönül

Hazırlayan: Gülser KeçeciAllah bir göğüste iki kalb yaratmamıştır, sırrınca, her insanın bir tane ka..

10,00TL 6,00TL

İzâhû'l-Merâm Fi Meziyyeti'l-Kelâm / Yahud Şerhu’n-Noktati Ve’l-Kale

Yazan: Edirneli Şeyh Şuayb Şerefeddin-i GülşeniHak yolunun aciz bir davetçisi olan bu fakir, Gülşenî..

10,00TL 6,00TL

Kasîde-i Bürde / Fazlet, Sırları ve Manzûm Tercümesi

Şeyh Abdülhay el-Celvetî el-Edirnevî Hazırlayan: Prof. Dr. Selami ŞİMŞEHazret-i Peygamber sallallâhu..

20,00TL 12,00TL

Kenzü'l-Esrâr / Sırlar Hazinesi

Yazan: Edirneli Şeyh Mustafa Kabulî Er Rifaî Tercüme ve Sadeleştrme: Mehmet BayrakTarikat-ı Sofiyye-..

10,00TL 6,00TL

KERBELÂ MERSİYYELERİ / Mersyye- Cenâb-ı Şehdü’ş-Şühedâ

Derleyen: Osman Şems Efend HazretleriHazırlayan: Prof. Dr. Selami ŞimşekBu çalışma, Osman Şems Efend..

13,50TL 8,00TL

Levâmiü'l Hamîdiyye / Sultan Abdülhamîd Parıltıları

Diyarbakırlı Ali Emîrî EfendiHazırlayan: Hasan Doğan“Ali Emîrî Efendi’nin Levâmiü’l-Hamîdiyye isimli..

30,00TL 18,00TL

Makamât-ı Nakşibendiyye / Enîsü’t-Tâlibîn ve Uddetü’s-Sâlikîn

Müellf: Salâhuddin b. Mübârek el-Buhâri Mütercm: Süleyman İzzî Teşrifatî Hazırlayan: Gülser KeçeciMu..

25,00TL 15,00TL

Mehmed Âkif ve Tasavvuf

Prof. Dr. Selami Şimşek  “Efendimiz” diyen, Hatifi İstehânî’nin tasavvufî tevhidi, Yûnus’un bes..

30,00TL 18,00TL

Mektubat-ı Hazret-i Sezâi

Sadeleştren: Cezair Yarar Devrinin tarikat hayatı, tarihî hâdiseleri ve şahsiyetleri ile ilgili oldu..

13,50TL 8,00TL

Meleğin Kalemi

ISBN: 978-605-4530-25-0 Sayfa Sayısı: 108 Cilt Tipi: Karton Kapak Kağıt Cinsi: 1. Hm. Kağıt Boyut: 1..

7,50TL 4,50TL

Muhyiddîn İbnü'l-Arabî Hazretlerinin Salâtlarından Bir Demet

Hazırlayan: İhramcızâde Hacı İsmail Hakkı Altuntaş - Salât-ı Feyziyye     &..

13,50TL 8,00TL

Nasreddin Hoca ve Tasavvuf

Hazırlayan: Prof. Dr. Selami Şimşek O, yerine göre bir alim, bir derviş, bir yönetici, bir imam, bir..

20,00TL 12,00TL

Nebevî İkram / Sahâbe-i Kirâm

Yazar: Hüseyin Öresin, Osman Egin Kapak: Songül Eryiğit Sayfa Tasarım: İsmail Bozdemir Hattat: Arif ..

20,00TL 14,00TL

Oniki İmâm / Hanedân-ı Ehl- Beyt

Hazırlayan: Ali Toker Resûlullah (s.a.v.) Efendimizin velâdeti, mucizeleri, vasıfları, mirâsı, muhte..

30,00TL 18,00TL

Osmanlı'nın İkinci Başkenti Edirne'de Tasavvuf Kültürü

Hazırlayan: Prof. Dr. Selami Şimşek Bu çalışma; genelde Osmanlı kültür ve medeniyetinin, özelde Ahme..

40,00TL 24,00TL