Tasavvuf

Göster:
Sırala:

16. ve 18. Asırlarda Yaşayan Velîler ve Deliler Tezkîretü'l-Müteahhirîn

Mustafa Tatcı, Musa Yıldız, Enfî Hasan Hulûs Halvetî “Tezkiretü'l-Müteahhirîn/Velîler ve Deliler”, 1..

25,00TL 16,25TL

Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Menkıbeleri (Tasav.-017)

Abdülkadir Geylani Hayatta olduğu kadar vefatından sonra da Kıyamete kadar kerametleri ve tasarrufla..

20,00TL 13,00TL

Abdullah İbn Mübârek; İlk Müslüman Türk Alim Zahid ve Gazisi

Yazar: Mehmet Necmeddin Bardakçı İlk Müslüman Türk âlim, zâhid ve gâzisi olan Abdullah ibn Mübârek, ..

18,00TL 12,00TL

Abidler Yolu

Yazar Adı: İmam-ı Gazâlî İmam-ı Gazâli'nin "Minhâcü'l Âbidin" orijinal isimli bu eserinde; kulların,..

29,00TL 18,85TL

Acaibü'l - Acaibat

Kırk MeselMuharrem SevilAcaibü'l- Acaibat, nereye böyle sorusuna şahitlik etmenin kıymetini hatırlat..

26,00TL 18,25TL

Açıklamalı Divan-ı Hikmet (Ahmed Yesevi)

Açıklamalı Divan-ı Hikmet (AHMED YESEVİ)Sadeleştiren:Ahmet Eğilmez RıdvanoğluYazar: Ahmed YeseviTakr..

64,80TL 42,10TL

Ahadiyyet Risâlesi / er-Risâletü'l-Ahadiyye

Yazar Adı : İbn Arabî  Mütercim Adı : Hüseyin Şemsi Ergüneş  Düzenleyen Adı : Ercan Alkan&..

23,00TL 15,00TL
Ahmed Er Rufai'den Vaazlar (Tasavvuf-003) Stokta yok

Ahmed Er Rufai'den Vaazlar (Tasavvuf-003)

Ahmed Er-Rufai  Evliyayı Allaha ulaştıran yolları adım adım bu kitapta bulacaksınız. İslam yolu..

15,00TL 9,50TL

Aldananlar ve Günahları Temizleyen Ameller / Tasavvuf-001

Yazar: Arif Pamuk Allahü Teala taat içinde masiyeti. masiyet içinde taati meydana getirir. Kul bir i..

17,50TL 11,50TL

Alî b. Ebî Tâlib Divanı -Seçmeler-

Yazar Adı : Alî b. Ebî Tâlib  Mütercim Adı :  Eyyüp Tanrıverdi, Dr.  Hulusi Kılıç&nbs..

28,00TL 18,20TL

Âlimlerin Zorlukları ve Erenlerin Edepleri

Selim Divane el-KırımîHazırlayan: H. Rahmi YananlıBu eser bir iç yolculuğunu, insanın en asli arayış..

15,00TL 10,50TL

Allah Dostları - Silsilename-i Celvetiyye (Tasavvuf-010)

Yazar: İsmail Hakkı Bursevi Hazırlayan: Arif Pamuk Bu eserde gerçek erenlerin hayat hikayelerini bul..

17,50TL 11,50TL

Ana Hatlarıyla ve Tartışılan Yönleriyle Tasavvuf

Yazarı : Prof. Dr. Şadi ErenBarkod : 9786057699367Sayfa Sayısı : 320Boyutları : 16 x 23 cmKapak Cins..

40,00TL 26,00TL

Anadolu'nun Kalbi - Harakânî

Yazar : Yavuz Selim Uzgur  Bistâm'ın kuzeyindeki Harakân köyünde çiftçi bir ailenin çocuğu olar..

23,00TL 16,00TL

Âriflerin Delîli ve Müşkillerin Anahtarı

Yazar : Kırımlı Şeyh Selîm Dîvâne Çeviren : Mustafa Tatcı, Halil ÇeltikTür : Tasavvuf..

22,00TL 15,50TL

Âriflerin Delili...

Selim Divâne El-KırımîBürhanü’l-Ârifîn ve Necâtü’l-GafilînHazırlayan: H. Rahmi Yananlıİnsanı, evreni..

17,00TL 12,00TL

Âsâr-ı Aşk / Dede Ömer Rûşenî

Derleyen: Edirneli Şeyh Şuayb Şerefeddin GülşenîBu çalışma Âsâr-ı Aşk’ın mezkür baskısı esas alınara..

16,00TL 9,50TL

Âşıklara Ayna ve Terazi / Mir'âtü'l-Âşıkîn ve Mizânü'l-Âşıkîn

Safranbolulu Mehmet Emin Halvetî, Mustafa Tatcı, Musa Yıldız“Bilmelisin ki, bu madde âleminde olan g..

18,00TL 12,50TL

Aşıkların Pusulası (Tasavvuf-016)

Şeyh Muhammed Cisteri Sağduyu sahibi ve mantıklı insanlar için şüphe götürmez bir gerçektir ki,aynay..

10,00TL 6,50TL

Aşktan Söyler Bu Dilim

Aşktan Söyler Bu DilimYûnus Emre, Niyâzî-i Mısrî ve Türk-İslâm Tasavvufu Hakkında Konuşmalar Ya..

36,00TL 25,00TL

Azîz Mahmûd Hüdâyi Dîvânı

Mustafa Tatcı, Musa Yıldız, Azîz Mahmûd HüdâyîEzelden aşk ile biz yana geldik Hakîkat şem'ine pervân..

50,00TL 35,00TL

Ben Doğurdum Anamı - Ali Örfî’nin Bir Şathiyesinin Şerhi

Yazar: Mustafa Tatcı19. yüzyıl Melâmîlerinden Ali Örfî Efendi’nin “Babamda ben baba iken babam doğur..

18,00TL 12,00TL

Besmelenin Sırrı

Yazar Adı : Abdülkerim Kuşeyrî  Mütercim Adı : Erdem Doğan   Kâğıt Türü : İthal Kâğıt..

23,00TL 14,95TL

Bir Âlim Bir Eser İbn Sa'd Ve Tabakât; Sempozyum Bildirimleri

Kolektif Hz. Peygamber'den (s.av.) bahseden her söz, insanlığın en güzelini konu edindiği için değer..

17,50TL 11,25TL

Bir Erenin Söyledikleri / Kelâm-ı Azîz

Ünsî Hasan Şabânî, İbrahim Hâs, Mustafa TatcıHasan Ünsî-i Şabânî, 17.-18. yüzyıllar arasında yaşamış..

15,00TL 10,50TL

Bir Mektebe Uğradım -Gizli İdrîs’nin Bir Şathiyesinin şerhi

Bu eserde Bayramî Melâmîlerinden İdrîs-i Muhtefî’nin (ö. 1615) rumuzlarla tekerleyiverdiği meşhûr n..

36,00TL 25,00TL

Bozkırın Serdarı Pir-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevi

M. Hakan Alşan  Bize Pîr-i Türkistân Ahmed Yesevî derler. ‘Işık doğudan yükselir’ meselince, fa..

25,00TL 17,50TL

Çalab’ım Bir Şâr Yaratmış

İsmail Hakkı Bursevî Şerh-i Rümuzât-ı Hacı Bayram Velî -Hacı Bayram Velî Hazretleri’ne Ait Mânası Gi..

20,00TL 14,00TL

Çıktım Erik Dalına

-Yunus Emre’nin Bir Şiirinin Üç Yorumu- Niyazî Mısrî İsmail Hakkı BursevîŞeyhzâde Hazırlayan: Suat A..

20,00TL 14,00TL

Cömertliğin Fazileti ve Cimrilik

Yazar Adı: İmam-ı Gazâlî  İmam-ı Gazali’ nin en büyük eseri olan İhya-u Ulum’id-din, her dönem ..

20,00TL 13,00TL

Damla ve Deniz

Allah, Peygamber, İnsan ve Eşyanın Hakikati Hakkında...Derleyen: H. Rahmi Yananlı Damla ve Deniz’de,..

25,00TL 17,50TL

Dar Geçitleri Aşmak

Ali Behcet Efendi Ubeydiye Risalesi İnceleme-Günümüz Türkçesi-Çeviriyazı Metin-Tıpkıbasım Hazırlayan..

15,00TL 10,50TL

Delâilü’l-Hayrât Şerhi

Yayınevi : H YayınlarıYazar : Yasin Şen Çeviren : Hasan Fehmi KumanlıoğluDelâilü’l-Ha..

42,00TL 29,50TL

DİNLE EY ÜMMET

Yazar Adı: İHSAN ŞENOCAKISBN: 978-605-67536-7-1Yayın Dili: ArapçaKâğıt Türü: İthal Kâğıt Cilt Türü: ..

18,00TL 12,50TL

Dîvân-ı Hikmet (Cep Boy) / Hoca Ahmed Yesevî

Hayati Bice, Hoca Ahmed Yesevî Ahmed Yesevî, kültür coğrafyamızda asırlardır etkisi ve rûhânî tasarr..

37,00TL 26,00TL

Dîvân-ı İlâhiyât / Elmalılı Vâhib Ümmî

Mustafa Tatcı, Ahmet Ögke, Elmalılı Vâhib Ümmî HalvetîAbdülvehhâb Ümmî ( v. 30 Mart 1596) ile XVI. a..

65,00TL 45,50TL

Dîvân-ı İlâhiyât / Eşrefoğlu Rûmî

Eşrefoğlu Rûmî, Mustafa TatcıElinizdeki eserde XV. asırdan beri ölü gönüllerimizi dirilten Eşrefoğlu..

32,00TL 22,50TL

Dîvân-ı İlâhiyât / Geredeli Mustafa Rûmî Şabânî / Mustafa Tatcı

Dîvânı'nı yayımladığımız Şeyh Mustafa Rûmî Efendi, Halvetî/Şabânî şeyhlerinden Geredeli Azîz lakabıy..

32,00TL 22,50TL

Dîvân-ı İlâhiyât / Halvetî Armağan Efendi

Halvetî Armağan Efendi Çeviren : Gülten Küçükbasmacı Türk tasavvuf edebiyatının tarihi seyri sürecin..

24,00TL 17,00TL

Dîvân-ı İlâhiyât / Senâyî Hasan Şabânî / Mustafa Tatcı

Erenler, “Aşk söyletir, dert ağlatır.” demişler. Tevhîdin nûruyla gönlü coşan ve aşkını ifşâ eden Ha..

37,00TL 26,00TL

Dîvân-ı İlâhiyât / Şeyhî Muslihiddîn Mustafa Halvetî / Mustafa Tatcı

Büyük gönül ve aşk adamı Niyâzî-i Mısrî bir beytinde şöyle der: “Biz beş er idik çıkdık bir demde yo..

13,00TL 9,00TL

Dîvân-ı İlâhiyât / Ünsî Hasan Şabânî / Mustafa Tatcı

Hasan Ünsi (Ö.1723) İstanbul'da XVII. asırda Üsküdar'da yaşayan asrın en yetkin mutasavvıflardan Kar..

46,00TL 32,00TL

Dîvânçe-i İlâhiyât - Eroğlu Nûri, Mustafa Tatcı

Eroğlu Nûri, Mustafa TatcıEroğlu Nûri (k.s.) XVI.-XVII. asırlar arasında Elmalı'da ve Finike'ye bağl..

28,00TL 19,50TL

Dîvânçe-i İlâhiyât / Ahmed Matlaî Halvetî / Mustafa Tatcı

Büyük gönül ve aşk adamı Niyâzî-i Mısrî bir beytinde şöyle der: “Biz beş er idik çıkdık bir demde yo..

9,00TL 6,50TL

Dokuz Risâle

Mehmed Emin-i TokadîDokuz Risâle● Hâl Tercümesi ● Tevhîd Risâlesi ● Suâller ve Cevaplar Risâlesi ● R..

28,00TL 19,50TL