MENU CLOSE

Hakkımızda

Buhara Yayınları Üniversiteler arası kurul başkanlığın (ÜAK)’ın Kasım 2019 Dönemi Doçentlik şartlarında belirtmiş olduğu tanıma göre ” Tanınmış Uluslararası Yayınevi ” statüsündedir. ÜAK Sözkonusu tanımı Uluslararası Yayınevi: En az dört yıl düzenli olarak uluslar arası düzeyde faliyet yürüten yayımladığı kitaplar, Yüksek Öğretim Kurulunca tanınan sıralama kurulşalarınca belirlenen dünyada ilk 500’e giren üniversite kütüphanelerinde kataloglanan ve aynı alanda yabancı dilde farklı yazarlara ait en az 20 kitap yayınlamış yayınevidir. ” şeklinde ifade etmiştir. Aynı zamanda yayınevimiz akademisyen yazarlarımızca yayınevimize sıklıkla başvurulduğu üzere, ” Akdemik Teşvik Ödeneği” yönetmeliğinde belirtilen tanıma göre 5 (beş) yıl şartını sağlıyor olup, kurulduğu 2003 yılından itibaren uluslar arası düzeyde basım ve dağıtım faliyetlerini yürütmektedir.

Yayın evimiz Ocak 2021 tarihi itibarı ile 40 yazar tarafından kaleme alınmış 63 adet kitap yayınlamıştır. Bu kitaplardan 1’i İngilizce, 28’i Arapça-Türkçe, diğerleri Türkçe olarak yayımlanmıştır.  Yayın evimiz tarafından yayımlanan kitaplar Princeton University, Columbia University, Harvard University , Halle Witenberg University, Toronto University, Standford Universtiy, Ohio University, California University, Chicago Universtiy gibi dünyanın önde gelen üniversite ve kamu kütüphanelerinin kataloglarında yer almaktadır.