Yazar   : Domenico LosurdoÇevirmen   : Uğur GezenLiberalizmin, yahut modern zamanın kapita..
45,00TL 31,50TL
Yazar: Cevat Özyurt- Küreselleşme modernleşmeye, teknolojik ve bilimsel ilerlemeye bağlı ve tersine ..
20,00TL 14,00TL
Yazar   : Mustafa Haşim PolatKarl Maks, gelişmiş ülkelerin mevcut halinin, gelişmekte olan ülke..
25,00TL 17,50TL
Yazar   : Andrew Edgar;Peter SedgwickÇevirmen   : Mesut Karaşahan·Kültürü hangi kavramlard..
45,00TL 31,50TL
Yazar   : Osman Özkul-Kültür kavramı etrafında yapılan tartışmalar, kültürün felsefi yorumları-..
30,00TL 21,00TL
Yazar   : Mustafa TekinDin kutsal olan mıdır? Dinin bir kapsamı ve alanı var mıdır? Dinin kendi..
25,00TL 17,50TL
Yazar   : Mustafa TekinDin ve kadın olgusu tarih boyunca olduğu gibi bugün de gerek geniş halk ..
40,00TL 28,00TL
Yazar   : Mustafa Tekin Sekülarizm, dindışı bir toplumu ne kadar inşa edebilmiştir?Kendini..
30,00TL 21,00TL
 Yazar   : Mustafa AydınSosyolojinin bütün konuları genel olarak üç noktada toplanabilir; ..
27,00TL 19,00TL
Yazar   : Anton C. ZijderveldÇevirmen   : Kadir Canatan Klişeler, bilincimizi ve topl..
25,00TL 17,50TL
Yazar   : Mehmet AnıkGeçmiş dönemlerden farklı olarak, kimlik kavramı günümüzde niçin bu denli ..
35,00TL 24,50TL
Yazar   : Ercan Çağlayanİmparatorluk bakiyesi üzerine bir ulus-devlet olarak kurulan Cumhuriyet..
27,00TL 20,00TL
Ömer Miraç Yaman, Kenan Karakulak, Fatma Dağlar Sosyal çalışma disiplininin kavramsal ve kurams..
29,00TL 20,50TL
Yazar   : Haluk Alkan Türkiyede 2007 yılında yapılan Anayasa değişiklikleri, o dönemde yap..
27,00TL 19,00TL
Yazar   : Timothy MitchellPetrol zenginliği siyasal sefalete mi götürüyor? Çoğunlukla böyle gör..
40,00TL 28,00TL
Yazar   : Ejder UlutaşBir tipolojinin sosyolojik olarak bedenlenmesinde, toplumun ona yükle-diğ..
30,00TL 21,00TL
Yazar   : Bedrettin KesginSosyal politikanın dolayısıyla sosyal hizmetlerin en önemli aktörleri..
25,00TL 17,50TL
Yazar   :  İ.  Mete Doğruer , İşletmelerde verimliliğin arttırılması için ..
25,00TL 17,50TL
Yazar  : Murat Şentürk, Harun CeylanModern kentlerde insanın nasıl bir yaşlılık ve yaşlanma den..
40,00TL 28,00TL

Sizin için Seçtiklerimiz

Evrâd-ı Celvetiyye

Hazırlayan: Prof. Dr. Selami ŞimşekSeyyid Abdülkâdir Geylânî, Seyyid Ahmed Rifâî, Seyyid Ahmed Bedev..

15,50TL 9,30TL

Hazret-i Ali'nin Yüz Sözü / Gül-i Sad-Berg

Çevrlen: Hocazade Abdülaziz Efendi (Osmanlı Padişahı Sultan I. Ahmed’in isteği üzerine Türkçe’ye çev..

29,00TL 17,50TL

Zikir Ve Semâ Hakkında / Risâle-i Zikrullah

Adem Çatak, Ahmet Vural, Akşemseddîn15. yüzyılın önemli mutasavvıflarından Akşemseddîn bu eserde zik..

16,00TL 11,20TL

Armağan

Sezai Karakoç Yayın Tarihi 2016-01-01 ..

13,00TL 8,45TL

Menâkıb-ı Şeyh Seyyid Hâce / Muhammed Nûru'l-Arabî / Mustafa Tatcı

Beyân-ı Melâmet ve Ahvâl-i Melâmiyye Burak Anılır, Bursalı Mehmed Tâhir Bey, Mustafa Tatcı Seyyid Ha..

20,00TL 14,00TL

Hızır Aleyhisselam / Karanlıklar Çeşmesi

Yazar: Ali TokerBu kitap Hızır Aleyhisselâm’ın doğumunu, Zülkarneyn Aleyhisselâm ile buluşup onun mâ..

20,00TL 12,00TL

"Diyorlar ki"; İçi Bir Mektup

 Yazar : Nuri SağlamEdebiyat dünyasında Diyorlar ki eseriyle şöhret kazanan ve bu münasebetle u..

10,00TL 16,50TL

Caferilik; Dini ve Kültürel Ritüelleriyle

Yazar :Emine ÖztürkBu araştırmanın amacı,ülkemizdeki varlıklarını,yalnızca senede bir defa Muharrem ..

24,00TL 15,60TL

Dâ'i'r-Reşâd Li-Sebîli'l-İttihâd Ve'l-İnkıyâd / Brlk Ve İtâat Yoluna Davet

Ehl-i sünnet inancının yılmaz savunucusu, Cennetmekân Sultan Abdülhamîd Han’ın yakın dostu, Ebü’l-Hü..

18,50TL 11,10TL

Ebû Ali Sînâ Hikâyesi; Gencîne-i Hikmet Hikâye-i Ebû Ali Sînâ

Yazar : Seyyid Ziyaeddin YahyaBütün zamanların en önemli düşünürlerinden ve âlimlerinden biri olan İ..

32,00TL 20,80TL

Rakkâse

Mustafa TatcıEy elbisesine bakıp da dilberi göremeyen!Âlemde kepenek altında erler gizlidir, dirsek ..

15,00TL 10,50TL

Kamu Sorumluluğunda Sosyal Hizmet

Yazar   : Bedrettin KesginSosyal politikanın dolayısıyla sosyal hizmetlerin en önemli aktörleri..

25,00TL 17,50TL

İş Etüdü

Yazar   :  İ.  Mete Doğruer , İşletmelerde verimliliğin arttırılması için ..

25,00TL 17,50TL

Eskişehirli Melâmî Ali Rıza DoksanYedi / Eserleri ve Şiirleri

Yazar     : Mehmet Demirci Hz. Mevlânâ Konya ve Halep medreselerinde okuyup..

25,00TL 17,50TL

Bu Ümmetin Kızı

Nureddin Yıldız BU ÜMMETİN KIZIKendini modern sokakların kızı değil Medine medeniyetinin kendi zaman..

20,00TL 14,00TL

Vâridat Tercümesi ve Şerhi

Şeyh Bedreddin Vâridat'ın, Şeyhülislam Musa Kazım Efendi tarafından Arapça'dan Osmanlı Türkçe'sine t..

35,00TL 22,75TL

Makamât-ı Nakşibendiyye / Enîsü’t-Tâlibîn ve Uddetü’s-Sâlikîn

Müellf: Salâhuddin b. Mübârek el-Buhâri Mütercm: Süleyman İzzî Teşrifatî Hazırlayan: Gülser KeçeciMu..

30,00TL 18,00TL

Yitik Cennet

Sezai KarakoçYayın Tarihi 2013-05-01 ..

28,00TL 18,20TL

Ashâb-ı Bedir / Bedir Ashâbı’nın Fazileti

Hazırlayan: Gülser KeçeciHalil el-Giridî tarafından H.1162 Senesi Ramazan ayının 18’ine tekabül ..

24,00TL 14,50TL