Yazar: Ebû'l Ferec İbnu'l CevzîMütercim: Ersan UrcanEbû’l Ferec İbnu’l Cevzî’ye ait olan “Sulvetu’l ..
23,00TL 15,00TL
Yazar Adı: Muhammed bin EbubekrMütercim Adı: Ersan UrcanMuhammed b. Ebubekir er-Râzî, Türk asıllı ol..
38,00TL 25,00TL
Kitap Adı: Nefs Terbiyesi ve Ahlâkı GüzelleştirmeYazar Adı: İmam-ı GazâlîMütercim Adı: Ersan Urcanİm..
19,00TL 12,50TL
Yazar : Ebubekir SubaşıAkdeniz’de birer güneş gibi doğmuş olan Midillili Oruç, İshak, Hızır ve İlyas..
35,00TL 23,00TL
Sevda Urfaİki gözümün nûru! Babam derdi ki “Hızır’ın gezdiği yerde ot biter.” Yani erenler, gezdiği ..
18,00TL 12,50TL
Mustafa TatcıÇıkdım erik dalına anda yedim üzümüBostân ıssı kakıyıp der ne yersin kozumuKerpîç koydu..
16,00TL 11,50TL
Bengü ÖzdemirEren bir haftasonu babasının sürpriziyle karşılaşır. Ailecek Murat Dağı’na, Sarı Çiçek ..
25,00TL 17,50TL
M. Hakan AlşanOn üç buçuk milyar yıl önce, nokta-i gaybdan aşk ile süzülegelen dâsitâni varoluşumuzu..
20,00TL 14,00TL
Yazar: Bengü ÖzdemirMustafa, annesiyle bağda meyve toplarken karşılarına çıkan yavru bir kuşu yakala..
36,00TL 25,50TL
Enver GülşenEnver Gülşen’in Kaleminden.“Sinemanın Kökleri; film sanatının imkânlarını, diğer sanatla..
52,00TL 52,00TL
Enver GülşenEnver Gülşen’in Kaleminden.“Sinemada dini, edebiyatta sinemayı, tasavvufta yeni bir düşü..
44,00TL 31,00TL
Mustafa TatcıEy elbisesine bakıp da dilberi göremeyen!Âlemde kepenek altında erler gizlidir, dirsek ..
15,00TL 10,50TL
Betül Gürer, Burak Anılır, Seyyid Muhammed Nûru'l ArabîSeyyid Muhammed Nûru’l-Arabî’nin yazmış olduğ..
20,00TL 14,00TL
Burak Anılır, Seyyid Muhammed Nûru'l ArabîSeyyid Muhammed Nûru’l-Arabî gibi kendisi de çok sıkı bir ..
42,00TL 29,50TL
Mesnevî’nin Parlak CevherleriAslınur Akdeniz Brehmer, Sarı Abdullah EfendiSarı Abdullah Efendi 17. y..
30,00TL 21,00TL
Mustafa Tatcıİnsanı yeniden inşâ etmek, onu yaşadığı çağın insanı hâline getirmek, fikirlerini, hayâ..
32,00TL 22,50TL
Yazar:Leyla İpekçiGel ey gözüm ağla gülmezem ayruk.Canım dosta gider gelmezem ayruk.Ne gam bu dünyad..
38,00TL 26,50TL
Kaplan Üstüner, Refî'-i ÂmidîEdebiyat tarihimizde Hüsn ü Aşk’a nazire ya da ondan mülhem yazılan ese..
33,00TL 23,00TL
İdrîs-i Muhtefî, Mustafa TatcıBu eserde Bayramî Melâmîlerinden İdrîs-i Muhtefî’nin (ö. 1615) rumuzla..
36,00TL 25,50TL
Yazar: Aluş Nuş Fani olan bu yaşamda insanlığın faydasına bir eser bırakmak şüphesiz çok değerl..
40,00TL 28,00TL

Sizin için Seçtiklerimiz

Sûfilerin Gözünde Ashâb-I Kehf

Yazar: Halil Vırıt Aşk, mâşuk uğrunda gerekirse benlikten vazgeçmek ve onda fâni olmaktır. Ashâb-ı K..

20,00TL 12,00TL

Evrâd-ı Celvetiyye

Hazırlayan: Prof. Dr. Selami ŞimşekSeyyid Abdülkâdir Geylânî, Seyyid Ahmed Rifâî, Seyyid Ahmed Bedev..

15,50TL 9,30TL

Hazret-i Ali'nin Yüz Sözü / Gül-i Sad-Berg

Çevrlen: Hocazade Abdülaziz Efendi (Osmanlı Padişahı Sultan I. Ahmed’in isteği üzerine Türkçe’ye çev..

29,00TL 17,50TL

İftiraların Odağındaki Sahabi / Ebu Hureyre

İhsan Şenocak İlimde, amelde, fikirde, harekette İslâm’ın ilk muhatapları sahâbedir. Tarihte hiç bir..

20,00TL 14,00TL

Şiirler -8 / Ateş Dansı

Sezai Karakoç Ateşe düştüğünü gördüm kadınınDans edişini durduramamıştı yine deSularla titreyen sab..

13,00TL 8,45TL

Zikir Ve Semâ Hakkında / Risâle-i Zikrullah

Adem Çatak, Ahmet Vural, Akşemseddîn15. yüzyılın önemli mutasavvıflarından Akşemseddîn bu eserde zik..

16,00TL 11,20TL

Armağan

Sezai Karakoç Yayın Tarihi 2016-01-01 ..

13,00TL 8,45TL

Menâkıb-ı Şeyh Seyyid Hâce / Muhammed Nûru'l-Arabî / Mustafa Tatcı

Beyân-ı Melâmet ve Ahvâl-i Melâmiyye Burak Anılır, Bursalı Mehmed Tâhir Bey, Mustafa Tatcı Seyyid Ha..

20,00TL 14,00TL

Hızır Aleyhisselam / Karanlıklar Çeşmesi

Yazar: Ali TokerBu kitap Hızır Aleyhisselâm’ın doğumunu, Zülkarneyn Aleyhisselâm ile buluşup onun mâ..

20,00TL 12,00TL

"Diyorlar ki"; İçi Bir Mektup

 Yazar : Nuri SağlamEdebiyat dünyasında Diyorlar ki eseriyle şöhret kazanan ve bu münasebetle u..

10,00TL 16,50TL

Caferilik; Dini ve Kültürel Ritüelleriyle

Yazar :Emine ÖztürkBu araştırmanın amacı,ülkemizdeki varlıklarını,yalnızca senede bir defa Muharrem ..

24,00TL 15,60TL

Dâ'i'r-Reşâd Li-Sebîli'l-İttihâd Ve'l-İnkıyâd / Brlk Ve İtâat Yoluna Davet

Ehl-i sünnet inancının yılmaz savunucusu, Cennetmekân Sultan Abdülhamîd Han’ın yakın dostu, Ebü’l-Hü..

18,50TL 11,10TL

Ebû Ali Sînâ Hikâyesi; Gencîne-i Hikmet Hikâye-i Ebû Ali Sînâ

Yazar : Seyyid Ziyaeddin YahyaBütün zamanların en önemli düşünürlerinden ve âlimlerinden biri olan İ..

32,00TL 20,80TL

Rakkâse

Mustafa TatcıEy elbisesine bakıp da dilberi göremeyen!Âlemde kepenek altında erler gizlidir, dirsek ..

15,00TL 10,50TL